JFF2022slide
สมาคมครูภาษา
และวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย

タイ国日本語日本文化教師協会
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand (JTAT)

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 6

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดละครภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 6
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567
ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร


(รวม 15 โรงเรียน จากผู้เข้าแข่งขันที่ส่งคลิปการแสดงละคร จำนวน 58 โรงเรียน)
* การประกาศผลนี้ประกาศโดยเรียงลำดับตัวอักษรชื่อโรงเรียน *

ลำดับที่ชื่อโรงเรียนจังหวัด
1กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
2เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 
3ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา 
4ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 
5เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
6เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี 
7ปิยะมหาราชาลัย นครพนม 
8พนัสพิทยาคาร ชลบุรี 
9ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
10รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร 
11ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 
12ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
13สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 
14สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
15หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 

สมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทย (JTAT) จะมีจดหมายเชิญทั้ง 15 โรงเรียน
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันและให้ยืนยันตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป
โดยขอให้คุณครูผู้เป็นตัวแทนของโรงเรียน จำนวน 1 คน ของ 15 โรงเรียนนี้
เข้าร่วม ไลน์กลุ่ม ตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏนี้